ADLER Kılavuz İlkeleri

 

Bizler önemliyiz;

 

  • Her insan yaratıcı bir ruha sahiptir.

  • Her insan doğası gereği anlamı arar ve onu oluşturur.

  • Her insan anlamlı bir yaşam oluşturmaya yetecek eşsiz güce sahiptir.

 

Potansiyelimiz:

 

  • Kendini yansıtma ve araştırma güçlendirilmiş farkındalık için gereklidir; bu da gerek iş hayatı gerekse özel hayatta daha anlamlı ve mükemmel yaşama götüren anahtardır.

  • Bir insane, farklı yanları birarada yansıtan bir bütündür: zihin, beden ve ruh; düşünme, hissetme ve düşleme gibi. Etkin ve anlamlı bir iş hayatı ve özel hayat bu farklı yanlar arasında ahenk ve sinerjinin olmasını gerektirir.

  • İnsan olarak bizler, seçimlerimizde her zaman özgürlük ve sorumluluğa sahip olmuşuzdur.

 

Diğerleriyle olan ilişkimiz;

 

  • Gerçeğe bakış açımız –inançlarımız, varsayımlarımız, zihinsel modellerimiz, içinde bizlerin rol aldığı kendimizi, diğerlerini ve dünyayı anlatan “hikayelerimiz”- seçim ve eylemlerimize etki eder.

  • İnsan olarak bizler, çok yönlü bir hayatın içerisinde kaybolduk ve ilişkileri içeren farklı sistemler oluşturuyoruz.

  • Yukarıda özetlenmiş olan ilkeler anlamlı sonuçlar oluşturmaya götüren maksatlı eylem için zemin hazırlamaktadır.