Koçluk Nedir?

 

Koçluk bir yolculuktur aslında, farkındalığı artırma yolculuğu. Koç ile danışanın birlikte yaptığı bir yolculuk. Koçun rehberliğinde çıkılan bu yolculuk kişilerin hem iş hem de özel hayatlarında etkili olmaktadır. Çünkü koçlukta önemli olan kişidir, konu değil. Öznesi kişi olan bir yolculuk. Yolculuk sırasında kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar.

 

Koç, güçlü sorularla kişinin kaynaklarına, içine dönmesini sağlar. Danışanın, kendine güven duymasını ve ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların dışarıda değil kendi içinde olduğunu görmesini ve istediği hayata kararlılıkla ulaşmasına yardımcı olur.